Robotik Diz Cerrahisi Nedir?

Ortopedik Robotik Cerrahisi; kısmi yada total diz protezi cerrahisinde uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Kısmi protezlerde robotik sistem ile yalnızca kireçlenmenin olduğu diz bölümünü hedef alınır ve o kısmı çevreleyen sağlıklı dokular korunarak diz protez ameliyatı yapılabilir. Diz ekleminin yalnızca iç veya dış eklem tarafına protez uygulanmasına unikompartmantal, iki bölgeye uygulanması bikompartmantal diz protezi denir.

Robotik diz cerrahi ile diz protez işlemi öncesi üç boyutlu planlama yapma özelliğine sahiptir. Protezin yerleştirileceği kısımlar belirlenir ve hastanın kemik yapısı ortaya çıkarılır. Kişinin eklem kinematiklerini belirlenerek protez komponentlerinin buna uygun olarak yerleşimini en doğru şekilde hesaplar. Ameliyat sırasında robotik kol ortopedik cerraha, implant yuvasının doğru hazırlanması ve yerleştirilmesine kılavuzluk eder. Bu sayede cerraha ameliyatı en ince detayı ile planlanma ve uygulama olanağı verir. Robotik cerrahi diz protez yöntemi ile hata payını minimuma indirilirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de daha kısa ve daha ağrısız olması sağlanır.

Robotik Cerrahi ile Diz Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Cerrahi açılım sonrasında diz kemiklerinde belirli noktalar işaretlenerek diz ekleminin anatomisi ortaya konur. Ardından bilgisayar ortamında kemik kesi noktaları ortaya konarak

eklem protezinin yerleştirilmesi için cerraha gerçek bilgi ve görsel veri sağlar. Ameliyatı cerrah gerçekleştirirken robotik sistem cerrahın planlama dışına çıkmasına ve hata yapmasına engel olur.Robotik sistem ile ameliyat sırasında dizin bütün kıvrılma açılarında implantların uyumu kinematik olarak değerlendirilir. Böylece cerrahi işlemin hastanın kendi anatomisine özel olarak, son derece hassas ve yüksek doğrulukta başarılmasını sağlayarak hata payını en aza indirir. Bu durum ileride istenmeyen komplikasyonlar gelişme riskinin de düşük olmasını sağlar.

Robotik Diz Cerrahisinin avantajları nelerdir?
Robotik diz cerrahisi işleminde dizde yalnızca bozulmuş eklem yüzeyi ve kemik yapılarının çıkarılması sırasında diğer tüm diz bağları korunduğundan, hastalarda daha doğal bir diz hissi sağlanabilir. Robotik diz protezi cerrahisinde daha küçük kesi uygulanması, doku travmasının minimum olması ve sağlıklı kemiklerin maksimum korunması sonucu, hastanın daha hızlı ve daha ağrısız iyileşip, günlük hayatına daha çabuk dönmesi sağlanır. Genellikle hastalar ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün yürütülmeye başlarlar . Hastanın genel sağlık durumuna göre, birkaç hafta sonra normal günlük aktivitelerine geri dönmelerine izin verilir.

• Dizin yalnızca hasarlı olan bölümüne hassas bir şekilde protez yapılabilmesi,
• Daha küçük cerrahi kesi ile uygulanması,
• Doku travmasının minimum olması,
• Dizdeki tüm bağların korunması,
• Daha doğal bir diz hissi vermesi,
• Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme,
• Günlük hayata daha çabuk dönebilme,
• İmplantların yüksek doğrulukta yerleştirilmiş olması nedeni ile protezin ömrünün uzaması.

Robotik Diz Cerrahisinin protez ömrü üzerine etkisi nasıldır?

Tüm protez implantlarının hastanın vücut ağırlığı, kullanma şekline, kendi kemik yapısının kalitesi ve doktorunun tavsiyelerine uyması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen bir ömrü vardır. Robotik cerrahide teknik ölçümlerin yüksek doğruluk ve duyarlılıkta hesaplanıp, her hastaya özgü olarak implantın en ideal anatomik pozisyonda yerleştirilebilmesi protez ömrünün uzamasına katkıda bulunabilir.