ROBOTİK PROTEZ CERRAHİSİ

Makoplasty Robotik Cerrahi ile Diz Protezi

Makoplasty, eklem protez ameliyatları için geliştirilmiş, üst düzey bir teknolojidir.

Robotik sistem ile yalnızca kireçlenmenin zarar verdiği diz bölümünü hedef alıp, o kısmı çevreleyen sağlıklı doku ve bağları koruyarak protez ameliyatı yapılabilir. Böylece diz ekleminin iç, dış ve diz kapak arkası eklem kompartmanlarına protez ameliyatı yapılabilir. Yalnızca iç veya dış eklem tarafına yapay eklem takılması unikomportmantal, iki bölgeye uygulanması bikompartmantal diz protezi olarak adlandırılır.

Robotik cerrahi ile diz protez işlemi hasta henüz ameliyata alınmadan önce başlar. Makoplasty RIO Robotik Kollu İnteraktif Ortopedik Sistem, ameliyat öncesi üç boyutlu planlama yapma özelliğine sahiptir. İmplantların yerleştirileceği kısımlar ve implant hareketleri bilgisayarda en doğru şekilde dijital olarak planlanır. Ameliyattan önce kişinin doğal eklem kinematiklerini belirleyip, protez parçalarının buna uygun olarak yerleşimini yüksek duyarlılık ve doğrulukta hesaplayarak , cerraha ameliyatı en ince detayı ile planlanma ve uygulama olanağı verir.

Cerrahın kontrolü altında yapılan RIO Robotik Kol İnteraktif Ortopedik Sistemi ile uygulanan Makoplasty diz protez yöntemi, hata payını minimuma indirirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de daha kısa, daha ağrısız ve daha kolay olmasını sağlar.

Robotik Cerrahi ile Diz Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır? 

Ameliyattan önce diz ekleminin bilgisayarlı tomografi filmi çekilir. Tomografi sayesinde diz kemik ve eklem yapısının 3 boyutlu model görüntüleri oluşturulur. Ameliyatın hastanın anatomisine uygun olacak şekilde planlanması için model bilgiler RIO yazılımı ile birlikte kullanılır. Bu yazılım, ameliyat esnasında implantın pozisyonu ve hizalanmasının en doğru şekilde yapılmasına imkan veren gerçek zamanlı bilgiler sağlar.

Ameliyat sırasında robotik kol ortopedik cerraha, implant yuvasının doğru hazırlanması ve yerleştirilmesine kılavuzluk ederken, hastanın önceden yapılmış olan kinematik hesaplarının eklem protezinin yerleştirilmesinde optimum düzeyde kullanılması için, cerraha gerçek zamanlı görsel ve dokunsal geri bildirim sağlar. Ameliyatı cerrah gerçekleştirirken robotik sistem cerrahın planlama dışına çıkmasına ve hata yapmasına engel olur.

Tecrübeli bir ortopedik cerrahın bile manuel olarak implant pozisyonlarını ayarlarken bir miktar yanılma payı bulunmaktadır. Robotik sistem ile ameliyat sırasında dizin bütün kıvrılma açılarında implantların uyumu kinematik olarak değerlendirilir. Doğru diz kinematikleri ve yumuşak doku dengesini sağlamak için gerekirse ameliyat sırasında gerçek zamanlı ayarlama da yapılabilir. Böylece cerrahi işlemin hastanın kendi anatomisine özel olarak, son derece hassas ve yüksek doğrulukta başarılmasını sağlayarak hata payını en aza indirir. Bu durum ileride istenmeyen komplikasyonlar (mekanik gevşeme ve malpozisyon gibi)gelişme riskinin de düşük olmasını sağlar.

Robotik cerrahi işlemindedizde yalnızca bozulmuş eklem yüzeyi ve kemik yapılarının çıkarılması sırasında diğer tüm diz bağları korunduğundan, hastalarda daha doğal bir diz hissi sağlanabilir.Ayrıca sağlıklı kemikler korunmuş olduğundan, robotik cerrahi ile diz protez uygulanan hastalar, ileride gerektiğinde total diz protez işlemine de uygun adaylar olmaya devam ederler.

Robotik diz eklem protez cerrahisinde daha küçük kesi uygulanması, doku travmasının minimum olması ve sağlıklı kemiklerin maksimum korunması sonucu, hastanın daha hızlı ve daha ağrısız iyileşip, günlük hayatına daha çabuk dönmesi sağlanır. Genellikle hastalar ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün yürütülmeye başlarlar . Hastanın genel sağlık durumuna göre, birkaç hafta sonra normal günlük aktivitelerine geri dönmelerine izin verilir.

Tüm protez implantlarının hastanın vücut ağırlığı, aktivite düzeyi ve şekli, kendi kemik yapısının kalitesi ve doktorunun tavsiyelerine uyması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen, beklenen bir ömrü vardır. Robotik cerrahide teknik ölçümlerin yüksek doğruluk ve duyarlılıkta hesaplanıp, her hastaya özgü olarak implantın en ideal anatomik pozisyonda yerleştirilebilmesi, implantta daha az aşınma ve gevşemeye neden olarak protez ömrünün uzamasına katkıda bulunur.

Robotik Diz Protez Cerrahisinin Avantajları
 • İleri düzeyde gelişmiş robotik teknoloji kullanımı
 • Yüksek çözünürlüklü, hastaya özgü görüntüleme sistemi ile ameliyat öncesi detaylı planlama olanağı
 • Dizin yalnızca hasarlı olan bölümüne hassas bir şekilde protez yapılabilmesi
 • Daha küçük cerrahi kesi ile uygulanması
 • Doku travmasının minimum olması
 • Sağlıklı kemik stokunun korunması
 • Dizdeki tüm bağların korunması
 • Daha doğal bir diz hissi vermesi
 • Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme
 • Günlük hayata daha çabuk dönebilme
 • İmplantların yüksek doğrulukta yerleştirilmiş olması nedeni ile protezin ömrünün uzaması