PRP (TROMBOSİTTTEN ZENGİN PLAZMA)

PRP(Trombosit Zengin Plazma,TZP)      

 

PRP (platelet rich plasma), platelet/trombosit hücrelerinden zengin kan demektir. PRP uygulamasında kişinin kendi kanından elde edilen trombosit hücreleri ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kullanılır. Kandaki iyileştirici ve yenileyici hücrelerin kullanılarak kıkırdak yenilenmesini sağlayan bir yöntemdir. Aynı zamanda kıkırdak hasarına bağlı semptomları azaltmaktadır. PRP tedavisi bir kök hücre tedavisi değildir. Ancak sınırlı miktarda kök hücre bulunmaktadır.

 

PRP’de ne yapılıyor?

PRP insan kanında bulunan trombositleri yüksek konsantrasyonlarda biriktirerek ; bu trombositlerde bulunan büyüme faktörlerinin aktifleştirilmesi işlemidir. Genellikle PRP’de istenen trombosit sayısı normal kandaki değerin 3 ile 5 katı kadar olmasıdır. Bu büyüme faktörleri kıkırdak yenilenmesinde, diz ağrılarının giderilmesinde fayda sağlıyor. Hastadan alınan kan, santrifüj işlemlerinden geçiyor, büyüme faktörleri aktifleştiriliyor ve daha sonra kıkırdak hasarı olan diz eklemine enjekte ediliyor.

PRP bir ilaç mıdır?

PRP bir ilaç değildir. kişinin kendi kanı dışında başka bir madde içermez. Etkisi ilaçların aksine uygulandığı bölge ile sınırlıdır. Böbrek, karaciğer ve midede yan etkilere yol açmaz. Kortizon içermez.

 

Kaç seans sürüyor?

Bu konuda ortak bir görüş birliği yok. Seans sayısı, hastanın şikayetlerine, kıkırdak hasarının derecesine ve tedaviden fayda görme durumuna göre değişiyor. En fazla 3 seans uygulanıp daha sonra şikayetlere göre karar vermek gerekiyor.

 

Kimlerde fayda sağlıyor?

PRP’nin çok yaygın klinik kullanım alanı var. Sadece ortopedi alanında değil, pek çok diğer klinik branşlarda da kullanılmaktadır. Ortopedik olarak eklem dejenerasyonlarında, bağ yaralanmalarında, kas zorlanma ve yırtıklarında kullanılmaktadır. Diz ekleminin dejenerasyonunda, kıkırdak hasarında fayda sağladığı, hastaların şikayetlerini azalttığı ve kısmen erken evre kıkırdak hasarlarında kıkırdak hasarının ilerlemesini engellediği ve bir miktar yenilediği gösterilmiştir. Ancak ileri derece hasarlarda ağrıyı gidermede etkili olmasına rağmen kıkırdak harabiyetini geri döndürmede çok etkili değildir.

 

PRP hangi hastalıklarda kullanılır?

PRP ortopedi ve bir çok farklı bölüm tarafından uygulanmaktadır. Bunlar içinde ortopedik kullanımları birkaç başlık altında özetlenebilir.
Kronik tendinopati: Tenisçi dirseğinde PRP uygulamaları ile %82-93 oranında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Benzer şekilde aşil tendon hastalıklarında ve plantar fascitis hastalığında % 80 civarında başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu hasta grubunda konservatif tedavinin yetersiz olduğu durumlarda PRP tercih edilebilir.

Diz bağ yaralanmaları: Diz iç yan bağ yaralanmaları sonrası PRP enjeksiyonları ile hızlı iyileşme ve daha kısa sürede spora dönüş olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Kas yaralanmaları: Kas yaralanmalarında veya kas içi kanamalarda PRP enjeksiyonları ile daha hızlı hayata dönüş bildirilmiştir.

Osteoartroz (Kireçlenme): Diz eklemindeki osteoartritin erken evrelerinde PRP enjeksiyonları ile 6 ay süreyle hastaların ağrılarında azalma ve fonksiyonlarında düzelme olduğu bildirilmiştir. Ancak PRP tedavisi hastalığın doğal seyrini değiştirmez ve var olan aşınma ve yıpranmayı geri döndüremez.

Kıkırdak onarımına destek olarak: Genç hastalardaki kıkırdak onarımında tamir dokusunun kalitesini artırmak için PRP uygulamaları gündeme gelmiştir. Günümüzde PRP’nin en çok üzerinde çalışılan ve en heyecan verici alanı budur. Bir çok çalışmada başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

 

PRP kimlere uygulanmaz?

 

Kanser öyküsü bulunanlara, kan sulandırıcı ilaç kullananlara, kan hastalığı olanlara, uygulama yapılacak bölgede enfeksiyon ve iltihap olanlara, hamilelere ve emzirenlere uygulama yapılmaz.

 

PRP’nin başarısını neler etkiler?

Başarısı hastaya bağlı olarak değişir. Hastanın yaşı, kilosu, aktivite düzeyi, kıkırdak hasarının derecesi başarıyı etkileyen faktörler arasındadır. İleri yaşlarda, fazla kilolularda, yüksek aktivite düzeyine sahip olanlarda ve ileri derecede kıkırdak hasarı olanlarda tam olarak fayda sağlamak için birkaç seans uygulamak gerekebilir. Yine PRP nin hazırlanma koşulları, yeterli miktarda uygun hücrenin elde edilebilmesi ve uygulayan kişinin doğru bölgeye uygulamayı yapanbilmesi uygulamanın başarısını etkileyen faktörlerdendir.