SUBAKROMİYAL SIKIŞMA(İMPİNGEMENT) SENDROMU

Kolun yana açılması hareketi sırasında humerus başı ile omuz kemeri arasında bulunan yumuşak dokularda ( rotator manşet ve subakromial bursa ) anormal bir durum olduğunda ağrı ortaya çıkar. Kolun yana açılması yani gövdeden uzaklaştırma(abduksiyon) esnasında ağrı ortaya çıkmasına sıkışma sendromu ismi verilir.

Bu hastalığın özelliği kolun yana kaldırılması sırasında rotator manşet tendonlarının  omuz  kemeri altından geçerken yani 70 ile 110 derecelik kolun yana kaldırılması esnasında ağrı ortaya çıkmasıdır. Bu derecelerde rotator manşet humerus başı ile akromion arasında sıkışır. Kol daha fazla yana doğru açıldığında ağrı geçer.

Akromion altında humerusun üzerinde sürtünme ile olan hareketler omuzda rahatsızlıkların önemli sebeplerindendir. Sıkışma supraspinatus tendonu üzerinde yoğunlaşır. Sıkışma ( impingement ) ile oluşan sorunlar üç evrede incelenir.

1-Evre 1 ( Ödem):

Tenis , yüzme beyzbol gibi sporlarda aşırı kullanma nedeniyle aşırı sürtünme olur. Buna bağlı olarak ödem ve kanama gelişir. Bunlar daha çok 25 yaş altında sporcularda olur. Bu lezyonları diğer lezyonlardan ayırt etmek için ‘ impingement belirtisi ‘ aranır. Ayrıca sıkışma testi yapılır. Bu tesate subakromial bursa içerisine anestezik madde verilir ağrı geçerse test pozitiftir.

Konservatif tedaviye cevap verir. İstirahat, soğuk ve ilaçlar verilir. Baş üstü hareketler kısıtlanır. Germe kuvvetlendirme egzersizleri ile hareket açıklığı muhafaza edilir. Hastaya hangi hareketin buna yol açtığı öğretilir ve önlem alınması sağlanır.

2-Evre 2 ( Fibrozis ):

Tekrarlanan olaylar zamanla akromion altındaki bursada sertleşme, kalınlaşmaya yol açar ve  sıkışma daha da artar. Bu tip 25-40 yaşlar arası daha sıktır. Konservatif tedavi uygulanabilir. Cevap vermeyen vakalarda artroskopik olarak bursa çıkarılır ve korakoakromial bağ eksize edilebilir. Daha sonra germe  ve kuvvetlendirme egzersizleri verilir.

3-Evre 3 ( kemik çıkıntıları ve tendon yırtıkları):

Üçüncü evrede kemik çıkıntılar gelişir tendonlar aşınır ve yırtılır. Bu tip 40 yaş üzerinde sıktır. Konservatif tedavi uygulanır. Bu tedavi başarısız kalırsa omuz artroskopisi yapılabilir.