Kalsifik Tendinit Nedir?                    

Kalsifik tendinit , omuzda dayanılmaz bir ağrıya neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Rotator manşetin tendonlarında dejenerasyon bursanın (omuzda yer alan sıvı dolu kesecik) şişliğe sebep olur. Nekrotik ( ölmüş ) kollajen doku içerisine kalsiyum tuzları çöker. Bu devreye kadar genellikle bir belirti vermez. Çok küçük bir travma tendon sıkışır  ve birkaç yüzeyel lifinde kopma olur. Kalsifiye parçacıklar bursa içine boşalır. Böylece akut bursit ( bursanın iltihabi durumu) gelişir, bursa içinde sıvı artışı olur ve bu sıvı kalsifiye parçacıklarla karışır. Bursa duvarları genişler. Daha sonra kalsiyum tuzları yapışır.

Kalsifik Tendinit Klinik Bulgular

Hastalık toplumda %2 ile 6 arasında görülür. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Sıklıkla 40-60 yaş aralığında görülür. %10-24 arasında iki taraflı görülebilmektedir. Özellikle Tip 1 Diabetli hastalarda görülme sıklığı %30 civarındadır ve sıklıkla herhangibir şikayete yol açmaz. Akut devrede özellikle gece omuzunda şiddetli ağrıdan yakınır. Kolun yana kaldırılması ve  döndürme  hareketleri ağrıyı artırır. Hastalar genellikle kolunu vücuduna yapışık olarak ve hareketsiz tutar. Kalsifik tendinitte kronik şekilde giderek artan bir ağrı vardır. Genellikle kolun yana kaldırılması sırasında 70 ile 110 derecelik kolun yana kaldırılması esnasında ağrı ortaya çıkmasıdır. Bu derecelerde rotator manşet humerus başı ile akromion arasında sıkışır. Kol daha fazla yana doğru açıldığında  ağrı geçer buna  ‘ Abduksiyon fenomeni ‘ adı verilir. Omuz başında hassasiyet vardır.

Kalsifik Tendinit Tanı

Kalsifik tendinit için hastanın öyküsü, fizik muayene ve röntgen çekilmesi ile tanı konulur. Hastaya ilk yapılacak tetkik konvansiyonel omuz röntgenidir Ancak başlangıç aşamasında röntgende bulgu görülmez. Tanı Ultrason ve BT ile konulabilmekle birlikte tendon yırtıkları ve ek yaralanma varlığının araştırılması için Omuz MR çekilmesi en doğru yöntemdir.

Kalsifik Tendinit Tedavisi

Kalsifik tendinit akut evrede kol askıya alınarak istirahat ettirilir. Lokal anestezik ve kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Soğuk uygulama yapılır. Ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar verilir. Ağrı geçince aktif egzersizlere başlanır. Kalsifik tendinit kronik evrede ultrason, ESWT gibi fizik tedavi araçlarından yararlanılır. Lokal enjeksiyon denenebilir.

Konservatif  tedaviye cevap vermeyen kalsifik tendinitlerde veya beraberinde rotator manşet yırtığı da varsa cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide günümüzde artroskopik olarak kapalı yöntem kullanılmaktadır. Omuz artroskopisi ile(kapalı olarak) kalsiyum kristallerinin depolandığı alana girilerek temizlik yapılır.