Patella femoral eklem sorunları

Patella-femoral eklem;  patella(diz kapağı)-uyluk kemiği arasında oluşan bir eklemdir. Patella-femoral eklem kıkırdak  sorunları oldukça sık görülmektedir. Diz önü ağrısı olarakta bilinmektedir. Kadın hastalarda erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Patella femoral eklem sorunlarının nedenleri nelerdir?

Bir çok farklı neden bildirilmiştir.

Nedenler arasında;

Alt ekstremitelerde eğrilik(Bacaklarda dışa eğrilik, içe dönüklük)

Kas güçsüzlüğü

Kıkırdak sorunları

Patellar uyum bozukluğu

Patella femoral eklem sorunlarında hasta şikayetleri nelerdir?

Genellikle diz önünde yaygın ağrı görülmektedir. Ayrıca tırmanırken ve merdivenden inerken ağrı, diz kıvrık şekilde uzun süre oturulduğunda  ve çömelme esnasındaki ağrıda  görülebilmektedir.

Patella femoral eklem sorunlarında tedavi seçenekleri  nelerdir?

Genellikle tedavi planlanırken sebepler dikkate alınır. Öncelikle  medikal tedavi ve rehabilitasyon  planlanmalıdır. Diz kapağı kemiğinde uyum bozukluğu olan hastalarda artroskopik veya açık çerrahi ile düzeltme yapılabilir. Ayrıca kıkırdak sorunları olan vakalarda artroskopik kıkırdak çözümleri önerilebilir.