Diz anatomisi

Diz, uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiği (tibia) arasında yer alan bir eklemdir. Dizin fonksiyonel anatomisi iki uzun kemiğin ve diz kapağının oluşturduğu diz eklemi, toplamda üç kemik ve iki eklemden oluşmaktadır. İki uzun kemik(tibia ve femur) arasında kalan kısım ana diz eklemi, üstteki uzun kemik ile diz kapağı (patella) arasında kalan eklem ise diz kapağı eklemidir.  Eklem iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eklem içindeki tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı ile örtülmüştür. Diz kemiklerinin birbirine temas ettiği alanlar kıkırdakla kaplıdır ve kıkırdaklar ise kemiklerin birbiri üzerinde sorunsuz şekilde kaymasını sağlamaktadırlar.

Uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında yük taşıyan kıkırdak yüzeyler, menisküs adı verilen iki esnek olan kıkırdak yapıyla korunmaktadır ve desteklenmektedir. Menüsküsler C biçiminde yani kenarları yüksek ortası ince bir yapıdadır. Menisküs dokuları her diz için, içte ve dışta olmak üzere birer tane bulunmaktadır. Menisküs yuvarlak uyluk kemiği ile düz yapıdaki kaval kemiği arasındaki yapısal uyumu sağlamaktadır, dize binen yükün tüm eklem yüzeyine orantısal biçimde dağılmasını sağlamaktadır.

Diz ekleminin stabilitesinde önemli dört adet bağ bulunmaktadır.

1-Ön çapraz bağ, uyluk kemiği ile kaval kemiğini tam orta noktadan birbirine bağlamaktadır. Görevi dizin öne ve dışa dönme hareketlerini kısıtlamaktır.

2-Arka çapraz bağ ise dizin arkaya doğru dönmesini kısıtlamaktadır. Diz eklemi içinde ve etrafında bağlar ve tendonlar bulunmaktadır.

3-Dış yan bağ: Diz ekleminin dış yan kısımlarında bulunmaktadır ve dizin dışa doğru açılmasını engellemektedir.

4-İç yan bağ: Diz ekleminin iç yan kısımlarında bulunmaktadır ve dizin içe doğru açılmasını engellemektedir.

Bağlar, dizde bulunan diz ekleminin  sağlamlığını verirler.  Bağlar her iki ucu kemiğe taşıyan sabit yapılardır, çok fazla hareketlilik gösteremezler.

 

Dizin anatomik yapısı boyunca kaslar uzanmakta ve bu kaslarla beraber yukarıda anlatmış olduğumuz tüm yapılar birlikte çalışarak, dizin koşmak, yürümek gibi hareketlerini yönlendirirler. Kaslar ayrıca sabitliği sağlayan bağlara da destek verirler.