AYAK BİLEĞİ KIKIRDAK LEZYONLARI

Sıklıkla ayak bileği burkulma travmaları ile oluşmaktadır. Ayrıca tekrarlayan travma ve burkulmalarında kıkırdak hasarına yol açtığı ileri sürülmektedir. Bu travmalarla kıkırdak ve altındaki kemikte hasar oluşmaktadır. Bu nedenle kemik ve kıkırdağı ilgilendiren bu sorunlara osteokondral lezyonlar da denilmektedir.

Talus Kıkırdak Lezyonlarında Bulguları ve Tanı

Özellikle aktivite egzersizle artan ayak bileği ağrısı, atlama sesi hissedilmesi, takılma ve kilitlenme ile ayak bileğinde şişme en çok görülen bulgularıdır.Ayak bileği kıkırdak hastalıklarında hastanın öyküsü yardımcı olur. Muayenede kıkırdak hasarının olduğu tarafta hassasiyet ve eklem hareket kısıtlılığı görülebilir. Tanı da ilerlemiş osteokondral lezyonlar direkt radyografilerle de görülebilir. MR tetkiki ile lezyonun boyutu yerleşimi hakkında bilgi verir.

Ayak Bileği Kıkırdak Sorunları Tedavi

Erken dönemdeki lezyonlarda ameliyatsız tedavi uygulanabilir. Ameliyatsız tedavi de istirahat, koltuk değneği kullanılarak ayak bileğine yük vermeme,  ilaç kullanımı ve egzersizler önerilir.

Ameliyatsız tedaviye rağmen iyileşme göstermeyen yada ileri evrede olan olgularda(kıkırdak ayrışması olması, eklem içine serbest olarak düşen kıkırdak parçaları varlığı, kemikte kistlerin geliştiği olgular) cerrahi tedavi gerektirir.

Mikrokırık

Cerrahi tedavi günümüzde artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır. 1 cm ye kadar olan küçük kıkırdak lezyonlarında hasarlı bölge temizlendikten küçük delikler açılarak buraya kan gelmesi sağlanarak kıkırdak oluşumu uyarılır. Bazı olgularda mikrokırık bölgesi sentetik polimerlerle desteklenebilir.

Mozaikplasti

1,5cm ve üzeri kıkırdak lezyonlarında mozaikplasti adını verdiğimiz yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde diz ekleminin yük binmeyen alanından alınan kıkırdak kemik dokular, ayak bileğine transfer edilir. Başarı şansı oldukça yüksek olan bir yöntemdir.

PRP(Trombositten Zengin Plazma) ve Kök Hücre Uygulaması

Hafif kıkırdak olgularında yada bazen cerrahi tedavi sonrası iyileşmeyi pekiştirmek için PRP uygulaması yapılabilir. Kök hücre uygulamasında ise daha ileri düzeydeki kıkırdak kayıplarında eklem içine kök hücre uygulaması yapılabilmektedir.

Otolog Kıkırdak Hücre Transplantasyonları

Bu yöntem, kök hücre tedavisi olarak bahsedilse de doğrusu otolog kıkırdak doku transferidir. Burada hastanın ayak bileğinde debridman sonrası sağlam alandan alınan kıkırdak özel laboratuvarlarda hücre kültür yöntemi ile çoğaltılarak 6 hafta sonra ikinci bir operasyonla ayak bileğinin kıkırdak kaybı olan bölgesine implante edilmektedir. Bu şekilde kıkırdak defektleri kapatılabilmektedir.